Faran med “Proof by pretty picture”

På tisdag och onsdag besöker jag norska BST för att hålla en introduktionskurs i FDS och Pyrosim. Det blir två fulla dagar med mycket föreläsning och en del praktiska övningar. Det är inte helt okomplicerat att sätta ihop en introduktionskurs. Jag tycker att det är en hel del obligatoriskt som användaren måste veta om CFD och FDS för att kunna använda modellen. Visserligen hjälper Pyrosim till en hel del med indatagenereringen, men programmet kan inte tänka åt dig. Jason Floyd på NIST, en av hjärnorna bakom FDS identifierar följande områden där användaren bör ha stor kunskap och förståelse för att få använda koden:

  • Skapa beräkningsdomänen
  • Definiera materialegenskaper
  • Definiera gränstillstånd
  • Kännedom om faran med “proof by pretty picture”

Just det där med “proof by pretty picture” tror jag vi alla har lockats av någon gång. Jag minns speciellt en av mina första beräkningar i början av 2000-talet då jag lyckades samla ett stort antal mötesdeltagare runt min bärbara dator för att med fina animeringar visa att hur brandsäker en viss lagerbyggnad var. Att jag sedan hade otillräcklig representation av flamman eller alldeles för stora celler spelade ingen roll. Som tur är var det länge sedan…