Wuz v 43

Dagliga rapporter och tankar delar jag med mig via Twitter och i veckan jobbar jag med:

  • Ytterligare en sakkunnigkontroll av ett högt hus i Stockholmstrakten.
  • Fire Safety Design with Sprinklers, mitt FoU-projekt om sprinkler och tekniska byten
  • Slutför konsekvensanalysen tillhörande BBR 20XX.

Veckans kaffe: “Sweet Holy Moses” från Johan & Nyström.