Pyrosim 2010

För alla er som använder Pyrosim kan jag nu tipsa om att de släppt en uppdatering för 2010. Nyheter denna gång. Med modellen följer FDS 5.4.1, men jag rekommenderar er alla att uppdatera FDS och Smokeview separat, via NIST:s hemsida, där man nyligen släppt FDS 5.4.3.

I Pyrosim 2010 finns nu integrerat stöd för FDS+EVAC, något som jag tror kan vara intressant för flera av er. Själva utrymningsmodellen har stora likheter med Simulex och jag rekommenderar er alla att lösa på i manualen innan ni börjar använda den. Var speciellt försiktig med hur branden interagerar med utrymningsförloppet.

Annars är det möjligt att köra FDS i parallell-läge med en ny mjukvara kallad OpenMP, vilken är programmerad till att använda en dators fulla kapacitet, utan att behöva dela upp griden i en mesh per kärna. Pyrosim 2010 har också förenklats en del när det gäller styrlogik och resultatbearbetning.