Wuz v 44

Måndag: Möte med JM angående en riskutredning för planerad bostadsbebyggelse i västra Lund.
Tisdag: Riskanalysarbete för Helsingborgs hamn.
Onsdag: Forskaronsdag på LTH.
Torsdag:  Beräkning av risknivå intill Lomma stationsområde.
Fredag: Faktureringsdags.

Veckans kaffe: Vera från Solde kafferosteri i Malmö.