Branden i KB-hallen

Stora delar av anrika KB-hallen (i Köpenhamn) förstördes i en omfattande brand igår. Det talas om en halogenlampa som ska ha antänt närliggande pappkart0nger. En uppgift som dock är mycket osäker. Det pågick en mässa i hallen vilket får mig att tänka på en dimensionerande brand som jag tog fram för mässverksamhet i Kristianstad arena. Där skapade jag en initialbrand i en monter som motsvarade NIST:s ”two panel workstation fire”. Med analytiska uttryck beräknades sedan när branden spred sig till intilliggande montrar (inom samma kvarter), vilka var och en brinner som initialbranden. Slutligen skedde också brandspridning till montrar på andra sidan om gångstråket. Resultatet visas i figuren nedan.