90 sekunder

90 sekunder är den tid som brandmännen har på sig efter larm att vara på väg mot skadeplatsen. Det är också den tid det tog att rökfylla en hel nattklubb vid den tragiska branden i Station Night Club på Rhode Island i USA då 100 människor miste livet år 2003. 60 sekunder efter det att pyroteknik antänt väggar beklädda med polyuretanskum inträffade övertändning på scenen och efter ytterligare 30 s hade gränsvärden för temperatur, värmestrålning, syrgaskoncentration, vätecyanid och kolmonoixd överskridits i hela lokalen.
sum06_madrz_fig04_lg.jpg

Ytskikten spelar roll! Och det finns självklart en poäng i att reglera vad som kan sitta på väggar oavsett om det hänger löst eller sitter fastskruvat (se tidigare inlägg). Den snabba tiden till kritiska förhållanden kom dock som en ”överraskning” för de flesta. Hur ofta har vi dimensionerat en lokal så att utrymning är avslutad inom 90 s? Det enda säkerhetssystem som hade hjälpt personerna på nattklubben är automatisk vattensprinkler. Fullskaleförsök visar att inget gränsvärde överskids när sprinklersystemet fungerar. Läs mer om branden och erfarenheterna därifrån på NIST hemsida.