Brandskydd i höga hus

Jag har ägnat lite tid åt att läsa in mig på det senaste inom brandskydd i höga hus. De svenska erfarenheterna på området är i stort sett koncentrerade till Turning Torso och Kista Science Tower. Med Kista Torn och Malmö Tower på gång så finns det all anledning att hänga med. Efter 11 sep 2001 har amerikanarna utrett det mesta kring säkerhet i höga byggnader. Fokus har inte bara legat på terrorhot, utan man har också gjort en rejäl genomgång av brandskyddet.

Frågan är hur det egentligen står till i Sverige!?! BBR sätter upp två gränser som kan relateras till höga byggnader. Den ena handlar om byggnader som har fler än 16 våningsplan och berör antalet trapphus och deras utformning (Tr1 + Tr2). Den andra handlar om krav på bärverk och gäller för byggnader med fler än 8 våningsplan. Här är det R90 som gäller. Därutöver är det ganska tunt i föreskriften och det är ju inte riktigt bra. Visserligen står det i BBR 5:13 att byggnader med fler än 16 våningsplan kan vara sådana där det är mycket stor risk för personskador, vilket skulle ställa krav på analytisk dimensionering.

Jag är av uppfattningen att brandskyddet i höga byggnader inte kan utformas med hjälp av handbokslösningar. Byggnadens brandskyddsstrategi bör tas fram med utgångspunkt i ett analytisk tänkande som utifrån ett riskperspektiv beskriver principer för utrymning, skydd mot spridning av brand och brandgaser, bärförmåga och räddningstjänstens insats.