Ännu mer om förbrinntiden

I samband med mina föreläsningar för studenter i BTR-kursen har jag alltid betonat vikten av att hålla ordning på sambanden mellan olika variabler. Ett exempel berör förbrinntiden (se tidigare inlägg). De allra flesta bränder i fibrösa material har en förbrinntid under vilken de flesta rökdetektorer har en möjlighet att aktivera. Om ingen hänsyn tas till förbrinntiden så måste detektionstiden hanteras på ett annat sätt än att se när detektorn aktiverar utifrån en alfa-t2 kurva. Är det en snabbtillväxande brand så ska också detektionstiden vara kort. När jag satt och bläddrade i ”Enclosure Fire Dynamics” hittade jag en tabell som gjorde mig glad!

I Tabell 3.4 visas tillväxthastigheter (kW/s2) för olika material tillsammans med en tid kallad t0. Denna tid är tiden det tar från antändning med en liten tändkälla tills dess att tillväxt sker. Ett bra sätt att beskriva förbrinntiden.