Kristianstad arena

Jag bistår för närvarande WSP med en beräkning i FDS av brand i Kristianstads nya arena. Min uppgift är att titta på scenarier relaterade till de tillfällen då arenan fylls med utställare i samband med mässor.Jag har tagit fram en dimensionerande brand, vilken har sin bas i NIST:s eldning av en ”two panel workstation”, vilken sedan sprids vidare efterhand som brandens effektutveckling ger en infallande strålning som överstiger 20 kW/m2. Nu ska branden anpassas till FDS-format och optimeras så att flamman representeras korrekt, samtdigt som gridstorleken blir så ”liten” som möjligt. Inte en helt enkel uppgift när HRRPUA är så lågt som 200 kW/m2.