Brandspridning i fasad

Att avståndet i höjdled mellan fönster i olika brandceller bör vara minst 1,2 meter känner vi till sedan länge. Vi vet också att dessa 1,2 m ofta inte är tillräckliga för att undvika brandspridning till våningen ovanför. I testmetoden SP Fire 105 för ytterväggskonstruktioner ligger därför fokus på att undvika brandspridning till våningen 2 plan ovanför den våning där det brinner.

I arbetet med huset vid Slussplan i Malmö är det nödvändigt att ha så stora fönster som möjligt för att maximera ljusinsläppen. Därför jobbar jag för närvarande med att finna en lösning där balkongplattor används som en del i brandskyddet i yttervägg. Enligt ”Brandskyddshandboken” kan en balkongplatta på minst 1,5 m ersätta ett vertikalt avstånd på 1,2 m mellan fönster. I mitt fall är 1,5 m för mycket och jag använder därför FDS för att undersöka effekten av mindre balkongplattor. Hitintills verkar det lovande med en platta på 1,0 m. Kanske skulle BBR kunna uppdateras med lite nya acceptabla lösningar!?!