Sprinkler och brandgasventilation (fortsättning)

Tidigare skrev jag om olika argument för och emot kombinationen av brandgasventilation och sprinkler, mest baserade på tyckande. Här tänkte jag ta upp vad ingenjörsvärlden verkligen vet om den faktiskt lyckosamma kombinationen av två viktiga brandskyddssystem.

I en sammanställning[1] av 13 experimentella studier konstaterar författarna att brandgasventilation inte har någon negativ effekt på sprinklersystemets prestanda. Brandgasventilationen begränsar utbredningen av brandgaser och förbättrar sikten både för personer i byggnaden och för räddningstjänsten. Genom att begränsa spridningen av brandgaser och värme minskar också brandskadornas omfattning. När sprinklersystemet inte fungerar, underlättar brandgasventilationen den manuella släckinsatsen. Brandgasventilationen påverkar varken tid till sprinkleraktivering eller antalet aktiverade sprinklerhuvuden.

Vid dimensionering är det betydelsefullt att visa särskild hänsyn till placering av sprinklerhuvuden och luckor för brandgasventilation. Om möjligt bör luckor placeras i gångar där brännbart material normalt inte förekommer.


[1] Beyler, C., L.; Cooper, L., Y., Interaction of Sprinklers with Smoke and Heat Vents, Fire Technology, 37, 9–35, 2001.

0 tankar kring ”Sprinkler och brandgasventilation (fortsättning)

 1. Johan Wong

  Hej,

  Vet inte riktigt om jag till 100% litar på att sprinkleraktivering sker vid samma tidpunkt som i fallet då det inte finns brandgasventilation. Brandgaserna/luften borde ju vara något svalare med brandgasventilation. Ett annat problem eller snarare troligt problem skulle kunna vara att inte tillräckligt antal sprinklerhuvuden utlöser eftersom inte tillräckligt många kommer i kontakt med varma brandgaser.

  En annan aspekt som det sällan pratas om är att brandgasventilationen används som reguljär ventilation för att motverka exempelvis värme i lokalen. Detta är ett problem vi har på det företag jag arbetar på eftersom dessa lucker behålls öppna vid brand utan att först stängas så att sprinklerna aktiverar så som dom är tänkta att göra. Vid dimensioneringen av sprinklersystemet har man ju inte tagit någon hänsyn till öppna luckor i taket.

  Dock vill jag påpeka att jag är ett stort fan av brandgasventilation, så länge det används på ”rätt” sätt.

  MVH Johan

 2. Fredrik Nystedt

  Morsning. Precis som du skriver finns det vissa saker som man måste fundera extra noga på. En av dem är att säkerställa aktivering av sprinkler, vilket kan underlättas med exempelvis användning av små rökskärmar i tak som tillfälligtvis bromsar upp brandgasspridningen utmed taket och snabbar på sprinkleraktivering, trots att ventilatorer har öppnat.