Tankar om siktbarhet

Jag tycker att det där med siktbarhet är lite speciellt. I  BBR anges ett gränsvärde på 5 m sikt i kända miljöer och 10 m sikt i okända miljöer. Samma koncentration av brandgaser ger olika sitkbarhet beroende på vad man ska se så det som är 5 m sikt i en lokal med efterlysande skyltar är 13 m sikt i en lokal med genomlysta skyltar. Siktbarheten V beräknas med hjälp av en konstant K och ”extinction coefficient” C enligt :

V = K / C (m)

Värden på K är 2-4 för en efterlysande skylt och 5-10 för genomlysta skyltar. Vid dimensionering  är det vanligt att använda K = 3 för efterlysande skyltar och K = 8 för genomlysta skyltar. För byggnadsdelar rekommenderas K = 2.

Frågan är hur vi ska tolka en siktbarhet på 5 respektive 10 m? Vad menar Bpverket att det är vi ska kunna se? En skylt, en vägg, en dörr? Hur förbättras siktbarheten (värdet på K) om vi för in lystråd, blinkade skyltar, belysning i golvnivå mm. Helt klart relevanta frågor vid analytisk dimensionering.