Nya gästföreläsningar på Brandteknik

I september kommer jag att återvända till Brandteknik, LTH för några föreläsningar. Det börjar med ett inhopp i kursen ”Brandteknisk riskvärdering” där jag kommer att föreläsa dels om ”Dimensionerande brand och effektutveckling” samt om tankar och idéer kring ”Analytisk dimensionering”. Nästa inhopp blir i kursen ”Samhällsplanering” där jag kommer att prata om hur konslten arbetar med frågor som berör riskhänsyn i samhällsplaneringen.