BIV konferens 2007: Henrik Jönsson (avd. för Brandteknik och Riskhantering)

Henrik höll en underhållande presentation om riskanalyser i förrgår, igår, idag och i morgon. Speciellt hans redovisning av riskanalystekniker på 3200 f.Kr där kunskap om framtiden baserade ofta på tro, myter och tecken från gud. På 1950-talet skedde en introduktion till mer kvantitativa metoder där man med hjälp av felträd försökte sätta ett mått på risk i samband med tillverkning av flygplan och uppförande av kärnkraftsverk. Komplexa system kräver en modell som kan fånga in olika perspektiv av systemet och Hierarkisk Holografisk Modellering (HHM) är ett exempel på en sådan.