BIV konferens 2007: Peter Jacobsson (Systecon)

Peter (min första chef på dåvarande Sydkraft Konsult) pratade om driftsäkerhet och de metoder som finns för att hitta felhändelser och skatta frekvenser. Driftsäkerhet är består av tre delar; 1) funktionssäkerhet – hur ofta går komponenten sönder? 2) underhållsmässighet – hur lång tid tar det att reparera? och 3) underhållssäkerhet – vem ska reparera? Med hjälp av FMEA identiferas kritiska komponenter och deras driftsäkerhet. Denna information kan man sedan använda för att t.ex. optimera reservdelslager och fastställa underhållsplaner.