BIV konferens 2007: Ken Henningsson (IF)

BIV-konferensens första föredragshållare var Ken Henningsson från IF. Han talade om ”att skapa affärsmöjligheter genom riskhantering”. Han gjorde en övergripande presentation av de risker (se Hamiltons riskcirkel) som företag står för och hur ett lyckat riskhanteringsarbete också innebär lyckade affärer. Ken tipsade om rapporter från Financial Times om Risk Management.