BIV konferens 2007: Harry McNiel (KBM)

Harry McNiel från Krisberedskapsmyndigheten höll ett inspirerande föredrag om ”krisberedskapen i Sverige” där han gick igenom samhällsförändringar, hot och risker samt vårt system för hantering av kriser. På senare år har det arbetats rejält med krishanteringsförmågan i landet – i allt från kommuner, länsstyrelser och på regeringsnivå. Enligt Harry kan det verka lite märkligt att ett land som har haft två ministermord, europas största färjekatastrof och största brand samt stormarna Gudrun och Per, inte har vaknat tidigare när det gäller krishantering. På KBM:s hemsida hittar du mycket matnyttigt.