BIV konferens 2007: Eva-Marie Abrahamsson (Arkab)

Emma valde att prata om krishantering utifrån ett personligt perspektiv, något hon fått (oönskad?) erfarenhet av själv de senaste åren. Hennes råd för att hantera personliga kriser är:

1, Våga reflektera
2, Våga lära av misstag
3, Våga be om hjälp