BIV konferens 2007: Per Ericson (PerMedia)

Per höll en presentation om ”mediahantering vid kriser”. Några råd är att alltid visa empati för de som drabbats av en kris. Att vara medmänsklig och visa respekt är det viktigaste i kontakten med media. Det är viktigt att 1) aldrig ljuga, 2) erkänna i fall man inte vet svaret, 3) ställ upp för journalisterna och 4) utse en särskild pressansvarig.