BIV konferens 2007: Björn Karlsson (Iceland Fire Authority)

Björn hade till uppgift att ge en presentation om riskanalysers olika fokus. I dagens lagstiftning ställs krav på riskanalyser inom en rad områden, men vet någon egentligen vad för produkt som krävs? Tillämpningsområdena är många och metoderna är ännu fler. Efter att ha redovisat några exempel på tillämpning och problem ställer sig Björn frågan om ”risk engineering” är en mogen disciplin. Svaret var ett givet NEJ, och en av de största orsakerna (i Island) är bristen på utbildning och erfarenhet.