BIV konferens 2007: Magnus Arvidson (SP)

Magnus talade om släcksystem för dels kulturbyggnader och dels vägtunnlar. När det gäller sprinkler i kyrkor så är några erfarenheter av ett SP-projekt att:

1, Systeminstallationerna är relativt komplexa. Regelbunden funktionskontroll är viktigt för att säkerställa funktionen hos systemen.
2, Flera fall av oavsiktliga aktiveringar har dokumenterats.
3, Dränering av rörsystemen är viktigt för att förhindra frysning. Användningen av frysskyddsmedel kan diskuteras.
4, Kontroll, provning och underhåll är viktigt för hög tillförlitlighet.