BIV konferens 2007: Martin Uulas (WSP)

”Business Continuity Planning -BCP” var temat för Martins presentation. Utifrån några exempel på olyckor (kabelbranden i Akallatunneln, Scandic Grand Central i Gävle, Akzo Nobel i Malmö, Kemiraolyckan, m.fl) att det är kostnaderna för avbrott som helt klart dominerar skadekostnaderna efter olyckor. Syftena med BCP är att minimera avbrotten, ha kontroll, lägre försäkringspremier, ökat förtroende och ”landa mjukt” vid en skada. Nyckeln till lyckad kontinuitetsplanering är att:

1) Identifiera nyckelprocesser med hjälp av flödeescheman. Identifiera beroende, tider, m.m.
2) Analys av verksamheten med nyckelpersonal, nyckelmaskiner, tillåten avbrottstid.
3) Utforma åtgärder och strategier baserat på tillåten sårbarhet och nödvändig redundans
4) Utforma och genomför planen. Revidera regelbundet.