BIV konferens 2007: Linus Eriksson (Räddningstjänsten Syd)

Linus har under många år försökt driva en förändringsprocess inom räddningstjänsten så att organisationens förmåga, resurser och räckvidd anpassas till hjälpbehovet. Han talade igår om ”riskbaserad räddningstjänst”. Nu är räddningstjänsten snarare uppbyggd genom tradition och politiska beslut, än mot någon form av riskbild. Av 90 000 insatser är 3 % rökdykning och vid 0,2 % räddar rökdykare liv. Linus ställde den självklara frågan om det verkligen är just för rökdykarinsats som styrkan ska vara dimensionerad.