Billigare och bättre brandskydd med sprinkler i byggnader

Senare idag håller jag en presentation på BIV-konferensen i Göteborg. Jag pratar under titeln “Billigare och bättre brandskydd med sprinkler i byggnader”. Jag kommer bl.a. att ta upp följande:

  • Innebär en optimering av brandskyddet att vi skapar mesta möjliga brandskydd för pengarna eller att vi hittar minsta erforderliga nivå?
  • Varför måste vi förlita oss på amerikansk sprinklerstatistik?
  • Hur bra är sprinklersystem på att förhindra brandspridning?
  • Hur påverkar byggnadens höjd och avstånd från brandstationen den nytta som sprinklern ger?
  • I vilka byggnader ger sprinklersystemet störst nytta?

Min presentation kommer läggas upp på hemsidan inom kort. Håll utkick via Twitter