Jag har bestämt träff med David Purser!

David Purser, mannen bakom betydande forskning om brandgasers påverkan på människor kommer till Lund i nästa vecka för att undervisa i kursen “Utrymning vid brand”. David har forskat en hel del om hur människor påverkas av förbränningsprodukter, värme och vattenånga vid sprinklerkontrollerade bränder, något som är särskilt intressant för mig inom ramen för FoU-projektet “Fire Safety Design with Sprinklers”.

Sprinklerns påverkan på brandgaslagret

För tillfället jobbar jag en hel del med att finna en ny uppsättning kritiska förhållanden som ska gälla vid sprinklerkontrollerade bränder. Många försök visar nämnligen att toxicitetsnivåerna är riktigt låga men att det är svårt att klara en siktbarhet på 10 m. Ska kunna behandla sprinklersystemen rättvist krävs lite nytänkande här…