Brandövning på stadsbyggnadskontoret

Brandlarmet gick på stadsbyggnadskontoret i Lund för ett tag sedan. Det kunde senare konstateras att det var ett falsklarm, men anmärkningsvärt var att nästan ingen bestämde sig för att utrymma. Det uteblivna evakueringen retade enligt uppgift upp ”säkerhetsavdelningen” så att de bestämde sig för att öva utrymning på ”riktigt” med bl.a. ett rökfyllt trapphus. När väl larmet gick denna gång så satte personalen fart och lämnade byggnaden. En intressant observation var det barn i tioårsåldern som för dagen hade följt med sin mamma till jobbet. Mamman var på möte i en annan lokal och barnet kvartstannade i kontorsrummet med händerna för öronen tills dess att mamman lyckats ta sig tillbaka till sitt rum för att hämta barnet.

Händelsen visar på några av de svårigheter som finns vid utrymning i samband med brand. Det senaste numret av ”Fire Protection Engineering” handlar just om vad som händer efter att brandlarmet gått. Läs mer där!