Brandsäkerhet i tunnlar

Den senaste utgåvan av NFPA 502 ”Standard for Road Tunnels, Bridges and other Limited-Access Highways” innehåller några ändringar och ställningstaganden när det gäller användning av fasta släcksystem i tunnlar, vilket har varit ett omdiskuterat ämne de senaste åren. I en artikel i SFPE:s Fire Protection Engineering redovisas några ”bekymmer” angående släcksystemens effektivitet och NFPA:s svar på dessa.

”Bränder i tunnlar sker ofta inuti fordon och därför kan släcksystem inte nå dessa bränder”

Syftet med släcksystemet är framförallt att förhindra brandspridning till andra fordon och begränsa brandens storlek så att den kan släckas av räddningstjänsten.

”Om det blir en fördröjning i aktiveringen av släcksystemet kommer en liten mängd vatten på en mycket varm brand generera stora mängder av överhettad ånga vilken inte har någon släckeffekt”

Tester har visat att ovanstående bekymmer inte gäller. Ett korrekt dimensionerat system begränsar branden och kyler tunneln. Eftersom en lastbil når 100 MW på 10 min gäller det att aktivera släcksystemen så snabbt som möjligt.

Fler ”bekymmer” med tillhörande ”svar”  hittar du i artikeln. Trevlig läsning.