Brandskydd 2008

Som en uppföljning på förra konferensen ”Brandskydd 2007” arrangeras den 2-3 septemper årets konferens ”Brandskydd 2008”. Denna gång blir det fokus på brandsäkerhet i arenor och komplexa byggnader – högaktuellt för de flesta konsulter.