Debatten är igång–Vad tycker du?

Det är inte ofta som det debatteras här på bloggen men inlägget om “Utrymning med räddningstjänstens utrustning” har fått fart på tyckandet. Senast skriver Andreas Hanner:

“Säkerhetsnivån som samhället genom Boverket anser vara acceptabel ger på ett sätt också en acceptabel konsekvensnivå till följd av brand. Som jag ser det innebär det i praktiken att ett acceptabelt utfall är att samtliga individer i en brandutsatt lägenhet/bostad skadas eller avlider. Brandvarnare har en viss funktion men dess tillförlitlighet är låg, framförallt då ingen kontinuerlig övervakning föreligger.”

Vad tycker du? Gå direkt till inlägget för att kommentera!