Grattis Lomma!

Sydsvenskan rapporterar om att byggandet av det nya äldreboendet Vega har påbörjats i Lomma. För ett drygt år sedan bistod jag Bengt Dahlgren AB med projekteringen av brandskyddet där jag gjorde en utredning för att verifiera möjliga avsteg givet att byggnaden förses med boendesprinkler. Och det är just att äldreboendet har boendesprinkler som jag vill gratulera Lomma kommun för.

Min tidigare forskning har visat att det enda rimliga brandskyddet för äldre människor är just boendesprinkler. Det är först när de äldres boende förses med en aktiv släckanläggning som deras säkerhet vid brand är densamma som för oss ”rörliga” givet att vi har en brandvarnare. För några år sedan blev skrevs det lite i Sirenen om just detta. För sprinklade vårdboende är ett rättvisekrav…