IAFSS 2008 reviewer

I slutet av september är det dags för det 9:e ”International Symposium on Fire Safety Science (IAFSS)” i Karlsruhe, Tyskland. IAFSS-konferenserna har ett rykte om sig att vara riktigt seriösa med en omfattande granskning av de papers som skickas in. Granskningsprocessen avslutas i dagarna och jag har haft äran att granska två papers, ett i kategorin ”Risk, Statistics & Probability” och ett i ”Other Topics”. Eftersom processen sker under anonymitet kan jag inte avslöja för mycket. Hur som helst körde jag på i bästa Håkan Frantzich-stil och lät kommentarerna hagla. Nu återstå och se vilka papers som programkommitten väljer ut, oavsett boka in den 21-26 september i Tyskland och ta chansen till ett utmärkt tillfälle för vidareutbildning.