Wuz v 10

Det är defintitvt högtryck i produktionsapparaten och fortsatt många möten.

Måndag: Jobbar hela dagen med CFD-simuleringen av Boden galleria.
Tisdag: Jobbar hemma med en ledig dotter som assistent.
Onsdag: Möte hos FSD om två gemensamma projekt – studie av farligtgodstransporter i Vellinge och höghuset Point Hyllie. 
Torsdag: Möte hos Tengbom arkitekter om ny infart till Trelleborgs hamn.
Fredag: Projekteringsmöte om Gyllins trädgård.

Veckans kaffe: I kvarnen har jag fortfarande Night Driver från microrosteriet Koppi i Helsingborg.