Kulturhistoriskt värdefulla byggnader

I mina förberedelser inför what if?-analysen på Vasamuseet i nästa vecka snubblade jag över ett tidigare FoU-projekt, kallat FiRE-TECH som jag och Tomas Ranatatalo var inblandade i. FiRE-TECH är den fyndiga förkortningen av ”Fire Risk Evaluation to the European Cultural Heritage”, ett projekt med EU som finansiär. Bränder i kulturhistoriska byggnader kan få stora konsekvenser både pga att brandskyddet är föråldrat och att byggnaderna i sig ofta är ovärderliga. Jag och Tomas arbetade mestadels i en arbetsgrupp om ”Risk Analysis” och vår rapport hittar du här.