Brandlarmens tillförlitlighet

I det senaste numret av SFPE:s magasin ”Fire Protection Engineering” skriver Kenneth W. Dungan om brandlarms tillförlitlighet. Efter en genomgång av systemen, standarderna, tillverkningen, komponenterna mm konstaterar Dungan att en tillförlitlighet på minst 99,9 % är att vänta. Det innebär att brandlarmet inte gör sitt jobb i en av tusen bränder. Ganska stor skillnad mot de 95 % som vi slentrianmässigt brukar använda i våra riskanalyser…