Nya Blekinge museum

Blekinge museum ska flytta till nya lokaler på Rosenholm i Karlskrona. Fire Safety Nordic AB ansvarar för brandskyddsprojekteringen av byggnaderna och Wuz bistår med analytisk dimensionering av brandgasventilation utifrån de skyddsmål som museet har ställt upp.