Ännu en katastrofal brand i nattklubb

Det börjar bli en hel del av dem nu – katastrofala bränder i nattklubbsmiljö. På nyårsaftonen brann det i en nattklubb i Bangkok och minst 60 människor miste livet. Sydsvenskan citerar ett ögonvittne som säger att ”branden startade på scenen i samband med att man tände på fyrverkerier strax efter midnatt” och att lokalen endast hade en utrymningsväg via den oridnarie entrén.

thai1_170491a

Av bilden framgår att branden i lokalen varit fullt utvecklad och det finns inte en chans att överleva i lokalen om man inte kunnat utrymma innan övertändning sker. Det finns nästan ingen annan byggnadstyp där den potentiella katastrofen vid band är så uppenbar. För något år sedan inträffade en liknande brand på en nattklubb i USA och i Sverige upplevde vi vår värsta brandkatastrof för drygt 10 år sedan när det brann i Makadoniska föreningens lokal på Backaplan i Göteborg.

Det är nästan enbart ett krav på en sprinkleranläggning som kan kompensera för de ”misstag” som dagligen begås när det gäller brand- och utrymningssäkerheten i dessa särskilt utsatta miljöer. Även om Boverkets byggregler kräver maximalt 15 m till utrymningsväg och att det ska finnas automatisk brand- och utrymningslarm kan detta inte hantera de stora risker som finns i blockerade utrymningsvägar, låga takhöjder (i källarlokaler) och användning av lättantändliga material i inredningsdetaljer.

0 tankar kring Ӏnnu en katastrofal brand i nattklubb

  1. Jonas Eriksson

    Det är nog svårare att omedvetet sätta en sprinkleranläggning ur spel jämfört med en utrymningsväg. Sprinkleranläggningen är ju en så pass ”ovanlig” inredningsdetalj att man kanske inte vågar behandla den hur som helst. En dörr är ju betydligt enklare att förstå sig på rent tekniskt och man vet hur man kan påverka den (stänga, låsa, ställa upp) utan att den går sönder.

    Ett sprinklersystem har ju även ett mycket specifikt syfte jämfört med utrymningsvägar, som ofta orsakar problem med inbrottssäkerhet eller möblerings/lagringsmöjligheter. Därmed kanske det även är mindre sannolikt att man sätter ett sprinklersystem ur spel.

    Dock så är väl sprinklersystemet mer känsligt för störningar när de väl inträffar…