Nu har vi en ny BBR!

Nya, reviderade BBR börjar gälla den 1 januari 2012 och redan nu kan du ta del av föreskriften via Boverkets hemsida. Har du inte satt dig in i förändringarna så är det hög tid. Visserligen finns det en övergångsperiod, men det känns lite omodernt att hålla kvar vid det ”gamla” i nya projekt. Vilka är då de viktigaste förändringarna? Själv tycker jag att det nya allmänna rådet om analytisk dimensionering är mest spännande då det ger oss anvisningar hur vi ska gå tillväga när vi avviker från förenklad dimensionering och tar ansvar för att verifiera att brandskyddet uppfyller samhällets krav på egen hand. Att Boverket valt att ta bort möjligheten till ”alternativ utformning” är också ett stort steg i rätt riktning. För vad är det för regelverk som säger att du har rätt att göra precis som du vill, bara att den totala brandsäkerheten inte förändras till det sämre. Andra viktiga förändringar är bl.a:

  • Krav på sprinkler i sjukhus och i boenden för personer med särskilda vårdbehov.
  • Utrymningsplats för personer med nedsatt orienterings- och rörelseförmåga i anslutning till publika lokaler.
  • Automatiskt brandlarm i vissa samlingslokaler.

Boverker ger också förtyliganden avseende kravnivåerna för brandspridning via takfot och brandcellsindelning av större vindar. Det tidigare kravet om sektionering av större byggnader (för att förhindra brandspridning till annan byggnad) har ändrats till att även handla om begränsning av brandspridning inom stora byggnader.