13 sidor ska bli 2

Min rapport ”Verifying Fire Safety Design in Sprinklered Buildings” har fyra appendix som innehåller detaljerade råd när brandskyddet ska verifieras för olika grupper av tekniska byten, t.ex. skydd mot spridning inom brandcell, mellan brandceller och mellan byggnader. I samband med att rapporten håller på att göras om till en INSTA-standard har jag fått i uppgift att sammanfatta det jag skrivit på 13 sidor till ett (1) principiellt dokument på c:a 2 sidor. Inte en helt enkel uppgift när jag tyckte att jag var kort och koncis redan från början…