Räddningstjänsten Syd informerar

huset-1

Räddningstjänsten Syd håller två informationsträffar om brandskydd i flerbostadshus. Informationen riktar sig till de som på något sätt är delaktig i projektering av flerbostadshus. Syftet är att ge en grundläggande förståelse för räddningsinsats i flerbostadshus med fokus på utrymning med hjälp av räddningstjänsten. Informationen hålls vid två tillfällen och är kostnadsfri. Se inbjudan och anmäl dig innan 1 maj!