Riktlinjer för brandsäker användning av cellplast

image 

En rapport från Nya Zeeland går igenom användning av cellplast som byggmaterial och redovisar ett antal “läxor” som vi kan lära oss av efter några inträffade storbränder. Passa på och läs in dig på ämnet nu så här veckan innan BIV-träffen om just cellplast.

PS / Det finns några enstaka platser kvar till träffen om du inte anmält dig än… / DS