Särskilt boende i vanliga flerbostadshus

Idag sitter jag med ett delikat problem angående särskilt boende för personer med vårdbehov. Det är inte helt ovanligt att vanliga flerbostadshus byggs om för att exempelvis inrymma ett antal lägenheter för personer som behöver vård. En av lägenheterna bemannas av sjuksköterskor och de övriga inrymmer äldre. Så fort vi går från bostadshus till särskilt boende ändras vissa regler för brandskyddet rejält. Bland annat ställs krav på dörrstängare till lägenhetsdörrarna och inte minst får fönster inte användas som utrymningsväg.

Nu blir det riktigt komplicerat. Det finns inte något flerbostadshus som byggts med två trapphus och en ombyggnad som innebär att det från varje lägenhet ska finnas tillgång till två trapphus är mycket omfattande. Befintligt trapphus måste göras om så att det blir en ”sluss” mellan lägenheterna och trappan. Därefter får ytterligare en utrymningsväg anslutas till denna sluss. Alternativt får det byggas trappor från resp. lägenhet som går ner till markplan.

Ovanstående lösning känns inte riktigt genomtänkt i samband med ombyggnad och gör att det i princip är omöjligt att skapa fler särskilda boende för personer med vårdbehov inom det befintliga bostadsbeståndet. Redan idag finns det säkerligen ett stort antal äldre (med vårdbehov) som bor i lägenheter runt om i landet. Dessa får besök av hemtjänst eller anhöriga, men inga särskilda åtgärder görs för att förstärka deras brandskydd som om de hade bott i ett särskilt boende. Bara för att hemtjänsten eller den anhöriga ersätts med vårdpersonal som finns på plats dygnet runt krävs en skärpning av brandskyddet. Självklart är skyddet av våra äldre viktigt, men den stora frågan är varför det blir så mycket viktigare bara för att de får tillgång till vårdpersonal dygnet runtJag har upprepade gånger (se artikel från Sirenen) hävdat att sprinkler behövs för att ge äldre samma skydd som de som kan utrymma på egen hand. För att få ett bra brandskydd för särskilda boende är ytterligare inte ett trapphus den bästa lösningen. Istället är det nödvändigt att tänka lite större och vidta åtgärder som verkligen gör någon skillnad och då kan exempelvis en flyttbar sprinkleranläggning vara ett schysst alternativ.