Släckvatten i höga byggnader (reviderad)

I det senaste numret av SFPE:s “Fire Protection Engineering” diskuteras hur vattenbehovet för släckning ska tillgodoses i höga byggnader. När jag jobbade med Turning Torso hade vi liknade diskussioner, framförallt med fokus på hur mycket vatten som ska finnas tillgängligt och vilket tryck som gäller. Systemet för släckvatten i det skruvade tornet utformades med efter nedanstående specifikationer:

 • 1 200 l/min till ett tryck av 4-5 bar när sprinklersystemet inte är aktiverat.
 • 600 l/min med samma tryck när sprinklersystemet är aktiverat.

Tryckförlusten till översta våningsplanet är i storleksordningen 20 bar och därmed är det uppenbart att husets höjd kräver trycksatta stigarledningar. Men, hur höga måste byggnaderna vara för att stigarledningarna ska behöva trycksättas? I USA går denna gräns på kring 90 m och frågan är om samma riktlinjer kan tillämpas i Sverige? I figuren nedan visas ett exempel på en pumpkurva.

image 

I en rapport om om “Brandvattenförsörjning i höga byggnader” gör Emil Egeltoft en nogrann genomgång för användning av torra resp. trycksatta stigarledningar. Med hänsyn till tryckförluster, minsta arbetstryck och flöde konstateras bl.a. en maximal höjd på torra stigarledningar på 50-60 m i bostäder och 30-50 m i kontor.

Läs mer i hans rapport.

7 tankar kring ”Släckvatten i höga byggnader (reviderad)

 1. Mattias Skjöldebrand

  Det finns ett elevarbete av Emil Egeltoft Räddningsverket,
  CRS Rosersberg Datum: 2006-12-06 som gjordes i samarbete med Stockholms brandförsvar arbetet ger en lite annan syn på frågeställningen. Betydligt mindre än 80-120 m.
  Jag mailar rapporten.
  Hälsningar Mattias

 2. Emil Egeltoft

  Vad kul att mitt arbete kommer till nytta. Om du vill så är det fritt fram att publicera arbetet på din hemsida!

  Jag kommenterar gärna/diskuterar gärna eventuella synpunkter på mitt material även fast det var några år sedan jag skrev denna.

  MVH Emil Egeltoft

 3. Daniel

  Vill gärna ge lite beröm åt Emils arbete. Mycket intressant och välgjort rapport.

  Några små reflektioner i sammanhanget:

  – Vilka tryck man tillåter grovslangen mellan bil och inlopp brukar vålla lite tankemöda och ge stor påverkan på vilka höjder man får ut rätt flöden på toppen. Vid vilka tryck bör man anse att risken för slangbrott är på en tolerabel nivå?

  – Att skriva specifikationer i brandskyddsdokumentationen är svårt och kräver mycket kunskap. Det finns höga hus som som i praktiken mycket svårt att få ut de specificerade flödena ur i brandskyddsdokumentationerna. Entreprenörer är hala och behöver information om antal uttag osv. och en generell beskrivning av att 600 l/min skall kunna plockas ut vid ett visst tryck kan t.ex. ses som ett globalt krav för systemet där man kan tänka sig att plocka vatten ur hur många uttag som helst…

  – Metoden med boosterpump för att med brandbil tryckhöja sugsidan på en fast installerad pump är lite intressant och bör få lite mer utrymme i sammanhanget.

  /D

 4. Emil Egeltoft

  Hej!

  Tack för berömmet! Grovslang har ett högsta arbetstryck om 15 bar och ett minsta sprängtryck på 35 bar. Slangarna slits dock vid det dagliga användandet och eventuella tryckstötar i systemet (vid snabb stängning av strålrör) påverkar slangen. Jag ser därför att det rekommenderade högsta arbetstrycket är 12 bar. Risken finns annars att man får ett totalt slangbrott snabbt och rökdykarna som är inne i brandrummet inte kan använda strålröret för att skydda sig. Detta bör finnas i åtanke då man inte bör skicka in rökdykarna längre in i brandrummet.
  Det finns dock slangar som klarar högre tryck. Dessa bör då bekostas av fastighetsägaren och finnas tillgängliga i låst skåp direkt vid intaget. Detta förekommer vid en del byggnader (Kaknästornet hade det förut om jag minns rätt).

  Mer vägledning i hur man kan specificera kraven finns i NFPA 14.
  Man kan ta hjälp av sprinklerprojektör för att ta fram en tydlig kravspec. Den färdiga installationen måste verifieras med praktiskt prov.

  MVH Emil

Kommentarer är stängda.