Skillnad mellan prognos och utfall

Jag hittade en intressant jämförelse mellan prognos och utfall angående tillgången på olja i USA. Dessa stora skillnader mellan vad vi vet just nu och hur det faktiskt blir visar på den osäkerhet som finns i många bedömningar och betonar vikten av att hantera dessa.

Tidpunkt

Prognos

Utfall

1885

Liten eller ingen chans att hitta olja i Californien

8 miljarder fat har producerats hitintills

1891

Liten eller ingen chans att hitta olja i Kansas eller Texas

14 miljarder fat har producerats hitintills

1908

Maximal framtida produktion uppskattas till 22 miljarder fat

35 miljarder fat har producerats hitintills

1920

Maximal produktionskapacitet (0,5 miljarder fat/år) uppnådd

1948 års produktion var fyra gånger större än 1920 års nivå

1947

Det finns inte tillräckligt med olja i USA för att täcka det egna behovet

3 miljarder fat producerades påföljande år. Dubbelt så mycket som den inhemska konsumtionen

1949

Oljan i USA är nästan slut

Nej, och fortfarande inte…

Fredrik Nystedt