Ytskikt och lös inredning – en sorglig historia

Det känns ganska märkligt att Boverkets byggregler fokuserar så hårt på ytskiktkrav när brukaren sedan kan klä hela väggar med lös inredning utan några som helst betänkligheter på egenskaper vid brand. Vad som beaktas som fast eller lös inredning bestäms om föremålet är fastskruvat eller endast påhakat. BBR ställer krav på fast inredning, men inte på den påhängda lösa inredningen. En vägg kan därför förses med en gipsskiva eller en brandklassad träskiva. På denna sätts ett ramverk i vilken butiksinredning av vilken typ av material som helst hängs på. Bilden nedan visar en typisk butiksinredning av trä.

Lös inredning

Det pinsamma i historien är att ovanstående vägglösning med luftspringa bakom ett brännbart material ger betydligt snabbare brandförlopp, än om inredningen hade varit fastskruvad dikt an det bakomliggande materialet. Men, detta är ju inte tillåtet för ytskikt av klass D-s2,d0 (klass III) kan vi inte ha på en vägg! Någon ansvarig (läs Boverket och Räddningsverket) borde ta sig en ordentlig funderare på hur frågor kring lös inredning och ytskikt ska hanteras. Min personliga åsikt är att ett väldimensionerat sprinklersystem är det enda rimliga ”lösningen” på problemet. Att som nu bråka om vad som är fast eller lös inredning känns tyvärr både pinsamt och sorgligt.

Fotnot: Räddningsverket ger i skriften ”Brandkrav på lös inredning” sin syn på hur denna fråga ska hanteras inom ramen för det systematiska brandskyddsarbete.