Extra ”species” i FDS

I FDS är det möjligt att ta med ytterligare ”species” i beräkningen. Med hjälp av &SPEC ID och MASS_FLUX och  kan olika gaser föras in i domänen. Det kan vara bra om du vill se hur andra förbränningsprodukter än koldioxid, kolmonoxid och sot sprider sig och vilka koncentrationer som byggs upp. I manualen avsnitt 5.5 beskrivs tekniken. Tyvärr glömde de skriva ut att FDS inte vill att du lägger till fler än fyra extra species för då kraschar programmet…