Medverkan i kursen ”Riskanalysmetoder”

Jag kommer att medverka kursen Riskanalysmetoder (VBR 180) som ges av Brandteknik på LTH för studenterna på riskhanterings- och brandingenjörsprogrammen. Min roll är att verka som beställare av en riskanalys för en placering av en klorgastank i centralt beläget industriområde i Malmö. Studenterna ska ta fram en rapport där det redovisas om risken är acceptabel eller inte. Jag kommer att granska rapporterna och ge studentgrupperna feedback på deras arbete.

0 tankar kring ”Medverkan i kursen ”Riskanalysmetoder”

  1. Pingback: Wuz » 15 studentrapporter ska granskas till måndag

  2. Pingback: Wuz » Rapporter för granskning