FDS5!

FDS5 är här! Efter drygt 18 månaders fortsatt utvecklingsarbete har NIST släppt den officiella versionen av FDS5. Den nya versionen bjuder på en hel del nyheter, bland annat en förfinad förbränningsmodell med bättre beräknig av effektutveckling och släckmedelspåverkan. Vidare har NIST ändrat hur material beskrivs, hantering av databaser, sprinkler mm. Observera att det inte går att köra en indatafil gjord för FDS4 i FDS5 utan att den modifieras. För er som använder Pyrosim finns en uppdatering att hämta här.