Spridning i luft (del 2 av 4)

Den stabilitetsklass som råder när utsläpper sker spelar stor roll när det gäller utspädningen av det utsläppta ämnet. Stabilitetsklassen styrs av vindhastigheten, dag/natt, solinstrålning och molnighet. Vanligen används sex klasser (efter meteorlogen F. Pasquill). Dessa är:

A   Extremt instabil
B   Måttligt instabil
C   Svagt instabil
D   Neutral
E   Svagt stabil
F   Måttligt – Extremt stabil

I tabellen nedan visas under vilka förutsättningar som respektive stabilitetsklass förekommer.