BIV träff om utrymning

Den lokala BIV-gruppen arrangerar den 25/10 en träff med temat ”Utrymning – Vetenskap och praktik”. Det är Daniel Nilsson från Brandteknik och Riskhantering, LTH och Magnus Mattsson från Räddningstjänsten Syd (tidigare Københavns Brandvæsen) som kommer att berätta om utrymning från var sitt perspektiv. Inbjudan hittar du här. Anmälan senast 18/10.