Wuz v 41

Måndag: Projekteringsmöte i Karlshamn om den 3:e etappen på Östra Piren. denna gång är det ett renodlat kontorshus.
Tisdag: På kontoret jobbar med de sista detaljerna för Slussplan i Malmö.
Onsdag: På kontoret, fokuserad på farligtgodstransporter i Lund.
Torsdag: Pratar med studenterna om ”Erfarenheter vid analytisk dimensionering”, ett arrangemang tillsammans med BIV. Sedan är det projekteringsmöte om Slussplan.
Fredag: På kontoret.

Veckans kaffe: Jag dricker Espresso Originale av Johan och Nyström.